ISO 9001:2016

Naše společnost opět úspěšně absolvovala dozorový audit a nadále udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016