Inženýrská geodézie

D8_stroj     stadion_stroj     Lipno

Společnost RIGES s.r.o. poskytuje kompletní geodetické služby v oblasti inženýrské geodézie.

Geodetické činnosti v rámci výkonu funkce ÚOZI investora zahrnuje geodetické práce do předání staveniště, kontrolní činnost v průběhu stavby a po jejím dokončení:

 • návrh a zřízení vytyčovací sítě na stavby
 • základní vytyčení
 • supervize
 • sledování vertikálních a horizontálních posunů stavebních konstrukcí
 • souborné zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
 • měření a výpočet kubatur

Geodetické činnosti v rámci výkonu funkce ÚOZI zhotovitele:

 • podrobné vytyčení
 • kontroly geometrických parametrů
 • zaměření dokumentace skutečného provedení staveb

Mapové podklady zpracuje naše společnost na základě vašich konkrétních požadavků k nejrůznějším účelům (2D i 3D) se zpracováním výškopisu pomocí digitálního modelu terénu. Především se jedná:

 • Detailní podklady pro projektování, rekonstrukci či výstavbu a to jak stavby rodinných domků či větších investičních celků, jako jsou průmyslové závody.
 • Mapové podklady pro výstavbu silnic a dálnic včetně zjišťování průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D.
 • Mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí atp.
 • Vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření

Vytyčování stavebních objektů – veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví

Kontrolní činnost v průběhu výstavby - měření skutečného provedení jednotlivých stavebních prvků a porovnání s projektem, včetně vyhodnocení odchylek od projektu.

Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle interních směrnic jednotlivých správců (např. ŘSD ČR, TSK, PVK…) včetně možnosti předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí.

Šetření inženýrských sítí u správců, případně vyhledávaní přímo v terénu, a následné zapracování průběhu inženýrských sítí do digitálních podkladů.