Služby

riges_earth_tra

Inženýrská geodézie
Katastr nemovitostí
Geotechnický monitoring
Další služby

 

Ověřujeme výsledky zeměměřických činností v rozsahu podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č.200/1994 Sb., Zákona o zeměměřictví (ověřování výsledků v inženýrské výstavbě, v katastru nemovitostí a při tvorbě bodových polí - úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

Také jsme oprávněni k odborné způsobilosti Hlavní důlní měřič dle odst.1 §3 vyhlášky ČBÚ č.435/1992 Sb. a provádíme Hornickou činnost podle §2 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (důlně měřická činnost).