Geotechnický monitoring

Geotechnický monitoring (GTM) je souhrnem činností umožňujících sledovat vývoj mezi nově budovaným objektem a okolním horninovým prostředím v čase a prostoru a stanovit prognózu chování systému v budoucnosti. Geotechnickým monitoringem lze předejít velkým poškozením (násypů, stěn, svahů, přehrad, podzemních staveb) v budoucnu.

Společnost RIGES s.r.o. vlastní kapacitou zajišťuje veškeré geodetické činnosti, které spadají do souhrnu geotechnického monitoringu:

  • Geodetická konvergenční měření
  • Konvergenční měření pásmem
  • Trigonometrická a nivelační měření

Ostatní činnosti GTM zajišťujeme díky spolupráci se zkušenými odborníky – geotechniky.

Komplexní zpracování výsledků GTM zajišťujeme pomocí aplikace CUBULA, kterou vyvíjí a spravuje společnost RIGES s.r.o. ve spolupráci s programátory fy. ŠMID Informační technologie.

img2_small3

Prezentace výsledků geotechnického monitoringu v aplikaci CUBULA umožňuje interpretaci, vizualizaci a archivaci dat pořizovaných v rámci výstavby.

 

V průběhu letošního roku 2020 je na nových projektech spouštěna aplikace nová CUBULA !!!

Vstup do nového systému

CUBULA je interaktivní databázový systém sloužící pro ukládání, vyhodnocování a sdílení datových souborů s výsledky geodetických a geotechnických měření při provádění geotechnického monitoringu staveb.

CUBULA podporuje číselný vstup měřených hodnot a dalších informací (dokumenty, rastry) různých formátů. Provádí okamžité vyhodnocení odchylek a jejich vizualizace pomocí tabulek a přehledných grafů.

CUBULA umožňuje okamžitý přístup oprávněných uživatelů k uloženým datům přes webový portál (žádné instalace), prezentace výsledků měření v libovolném časovém úseku, archivace všech vložených dat…

Vstup do stávajícího systému