Další naše služby

img3_small3

Fotogrammetrie a laserové skenování jsou moderní postupy pro detailní zaměřování objektů. Taktéž slouží k získání 3D modelu zaměřovaného objektu.

  • Fotogrammetrické zaměření fasády je velice efektivní metoda pro pořízení dokumentace k fasádě.
  • Laserové skenování slouží např. k přesnému výpočtu kubatur, skenování mostních konstrukcí či tvorbě 3D modelů.

Geografické informační systémy

Důlní měřičství - jsme oprávněni k odborné způsobilosti Hlavní důlní měřič dle odst.1 §3 vyhlášky ČBÚ č.435/1992 Sb. a provádíme Hornickou činnost podle §2 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (důlně měřická činnost).

Naši pracovníci absolvovali specializované kurzy v oboru Oceňování nemovitostí a jsou na základě certifikátu oprávněni tuto činnost provádět.