O nás

Společnost RIGIMG_6941ES s.r.o. byla založena v roce 2007. Její vznik lze považovat za ukončení dlouhodobého procesu vývoje sdružení fyzických osob FaSTGEO, které na trhu geodetických prací působí již od roku 2000. Založením společnosti Riges s.r.o. došlo ke stabilizaci pracovního teamu. Byla vytvořena nová pracovní místa. Pracovní kolektiv omládl a lze bez nadsázky prohlásit, že zkušenosti stáří byly doplněny neotřelými poznatky moderních technologií mladších kolegů.

Jako firmě s právní subjektivitou se podařilo navázat dlouhodobé partnerství a spolupráci s řadou dalších subjektů. Tato skutečnost nám otevřela nové možnosti a další zakázky  nejen v oblasti klasických geodetických prací, ale i v řadě dalších činností.

Dalším aktivem založení společnosti byla možnost nastavení dlouhodobého režimu investic do přístrojového a softwarového vybavení a to jak formou nákupů hotových produktů, tak i nemalými investicemi do vlastního vývoje.

V současné době společnost disponuje nejmodernější přístrojovou technikou pro všechny typy geodetických prací. Rovněž dochází k pravidelné obnově výpočetní techniky a aktualizaci SW produktů aby zpracování dat a výsledky prací odpovídaly požadované kvalitě.

Hned po svém založení společnost získala Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti Výkonu zeměměřických prací, který pravidelně obnovuje.

Od roku 2009, kdy došlo přemístění firmy do administrativní budovy v areálu NEOS Real a.s., do současnosti využívá společnost nově rekonstruované prostory včetně dostatečné parkovací kapacity.

Při zpracovávání všech zakázek i řešení problémů se vždy snažíme splnit celkovou strategii společnosti ve vztahu k zákazníkům. Společnost se nezabývá prodejem geodetických přístrojů a pomůcek a nabízené produkty pochází z vlastního vývoje.

Získaný certifikát