Silniční okruh kolem Prahy stavba 512 - geodetické práce po dokončení stavby :

  • zpracování digitální základní mapy dálnice
  • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků