D6 Řevničov, obchvat

Výkon funkce ÚOZI objednatele pro stavbu dálnice D6 Řevničov - obchvat