Koordinační kabely

Vytyčení, zaměření a zpracování GDSPS dle standardu "TSK 7100 - telematické systémy" koordinačních kabelů v rámci Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze.

KK mezi SSZ 0.718 - 0.616 (ul. Průmyslová)

KK mezi SSZ 5.538 - 5.541 (ul. Rozvadovská spojka)

KK mezi SSZ 9.297 - 9.264 (ul. Kolbenova)