Praha – měření úsekové rychlosti

Zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení jednotlivých lokalit měření úsekové rychlosti na území hl.m. Prahy.