SOKP – stavba 512

Výkon funkce ÚOZI objednavatele pro stavbu 512 Silničního okruhu kolem Prahy.