Přístavba MZŠ Polesná

Od října loňského roku průběžně vytyčujeme Přístavbu MZŠ Polesná, Újezd nad Lesy.

Stavební práce spočívají ve výstavbě nového pavilónu „nové školy“ Polesná 1690, o dvou nadzemních podlažích, spojené krčkem s budovou, 4 kmenových a 2 učebnách družiny.

újezd2

újezd1

újezd3