SOKP – stavba 513

Výkon funkce ÚOZI zhotovitele pro stavbu 513 Silničního okruhu kolem Prahy.